مرکز تخصصی طب کار آئین سلامت در فروردین 1394  توسط دکتر مجتبی جلالی ( پس از 8 سال کار در صنایع مختلف کشور در قالب شرکت طب کار ) تاسیس شد.

این مرکز دارای تیم مجرب طب کار و تجهیزات لازم از شرکت های معتبر و مورد تایید بین المللی می باشد.

این مرکز در منطقه شرق تهران با امکان دسترسی سریع به صنایع شرق تهران در منطقه تهران پارس قرار دارد.