دنیای علم ارگونومی و زیرشاخه‌های “گاه‌زیست‌شناسی“ ، انسان‌ها به دو دسته “چکاوک‌های صبح“  و “جغدهای شب“ دسته‌بندی می‌شوند

 این دسته‌بندی بر اساس دمای بدن این افراد انجام می‌شود. چکاوک‌های صبح به کسانی گفته می‌شود که صبح‌ها از خواب بیدار شده و در روشنی روز به کار کردن مشغول می‌شوند و هنگامی که هوا تاریک می‌شود و شب فرا می‌رسد، به رخت‌خواب می‌روند. همین‌طور جغدان شب به کسانی گفته می‌شود که در روز و به‌ویژه هنگام بامداد که دیگران بیدار می‌شوند، آنها به‌خواب می‌روند، چراکه این گروه از انسان مایلند در شب بیدار مانده و حتی مشغول به کار باشند. البته انسان اصولاً در حالت عادی، در روز می‌باید، بیدار بوده و در شب به‌خواب برود. بنابراین، گروه “چکاوک‌های صبح“ دارای شرایط بهتر زندگی بوده و از آسیب‌های زیاد کار و بیداری در شب نسبت به گروه مقابل، دور هستند. از این‌رو، بهتر است برای کارهای شبانه در شرکت‌ها و کارخانه‌ها از افرادی که خصوصیت گروه چکاوک‌های صبح را دارا هستند، استفاده نشود، و برعکس افرادی که در گروه جغدان شب هستند، در اولویت اول برای این منظور قرار گیرند. البته باید به این نکته توجه داشت که کار در شب و نیز بیداری در این هنگام برای تندرستی انسان زیان‌آور است، ولی پیچیدگی‌های زندگی قرن حاضر و پیشرفت‌های صنعتی در جهان، و نیز امکان استفاده از سیستم روشنایی، باعث شده است که ۲۵ درصد مشاغل در نوبت‌کاری (Shift Work)قرار بگیرد. بنابراین در عضر حاضر، وجود نوبت‌های کاری در زندگی و کار، مانند کار پرستاران بیمارستان‌ها و بسیاری از مشاغل در صنت و خدمات، امری اجتناب‌ناپذیر شده ‌است و بدین‌ترتیب نوبت‌کاری به‌عنوان یک پدیده اجتماعی قرن حاضر، مطرح شده است.